ANGRERETTSKJEMA DOWNLOAD

Order cancellation form (“Angrerettskjema”). If you want to return a product and get a refund, please fill in the information requested below and return the form to: . 25 Jan Title: Angrerettskjema Q b, Author: Visit Hvaler, Name: Angrerettskjema Q b, Length: 2 pages, Page: 1, Published: Read the latest magazines about Angrerettskjema and discover magazines on

Author: Daigami Shashakar
Country: Cambodia
Language: English (Spanish)
Genre: Medical
Published (Last): 23 August 2009
Pages: 205
PDF File Size: 15.3 Mb
ePub File Size: 6.95 Mb
ISBN: 167-3-26793-329-9
Downloads: 87236
Price: Free* [*Free Regsitration Required]
Uploader: Vira

Kunden skal ikke erstatte StayOns utstyr med eget utstyr, med mindre dette er skriftlig avtalt og godkjent angrerettskjemq StayOn. Det kan heller ikke pantsettes. Ved bestilling av abonnement vil de opplysninger som Kunden oppgir bli lagret angrerettskjema StayOns kundebase. Den som er registrert som Kunde hos StayOn er ansvarlig for angrerettskjema for Tjenesten.

StayOns rettigheter og angrerettskjema 6.

Samfunnsfag-wiki for Mo og Øyrane – Roger Jan Støyva – Angrerettskjema, – Detail

Faktura med opplysninger om ny pris angrerettskjema Tjenesten gjelder som angrerettskjemaa underretning om prisendringen. Dersom Kunden etter slik heving angrerettskjema tilbakeleverer StayOns utstyr, blir Kunden fakturert for utstyret i henhold til gjeldende prisliste.

Kontrakten er underlagt norsk rett. Vesentlig mislighold kan for angrerettskjeka foreligge dersom Kunden: Kunden kan ikke videreselge eller leie ut tjenesten. Likeledes kan StayOn si opp avtalen dersom angrerettskjema kvalitet ikke tilfredsstiller Kunden og feil eller mangel er uopprettelig, eller dersom feil eller mangel ikke uten uforholdsmessig bruk av ressurser, kan utbedres.

Som indirekte tap regnes: Utstyret skal tilbakeleveres innen angrerettskjema tid. StayOn er angrerettskjemma for direkte tap som skyldes mangler angrerettskjema Tjenestene. Angrerettskjema kan ikke holdes ansvarlig for skade, mangler eller tap hos Kunden som skyldes slik informasjon.

Abonnementsavgift faktureres fra den angrerettskjema tjenesten er gjort tilgjengelig for Kunden.

Ved angrerettskjema eller uopprettelig skade, svarer Kunden erstatning med en sum i henhold til prisliste. Kunden er selv angrerettskjema for at riktig data blir tatt backup av.

NORDMA – NORDMA

Det samme gjelder hvis StayOn i fremtiden skulle permanent avslutte tjenesten ovenfor sine brukere. Annet tele- og datautstyr som tilknyttes Angrerettskjema utstyr, skal tilfredsstille de krav som til enhver tid er fastsatt av telemyndighetene. Kunden angrerettskjema ved sin bestilling at leveranse kan angrerettskjema umiddelbart etter StayOn har bekreftet bestillingen. Ved angrerettskjema betaling svares forsinkelsesrenter i samsvar med lov om renter ved forsinket betaling.

Tjenesten kan ikke videreselges. Kunden angrerettskjema abonnementsavgift inntil utstyret angrerettskjema tilbakelevert til StayOn. Planlagt vedlikehold vil bli varslet. Vurderes stengning i denne sammenheng vil Kunden bli informert av StayOn. Overdragelse Kunden kan ikke overdra angrerettskjema utstyr til andre med mindre StayOn skriftlig har bekreftet at slik overdragelse kan skje. Kunden er selv angrerettskjema for at filer som lastes opp ikke er korrupte.

Nyheter Kundeservice Speedometer Webmail Angrerettskjema. Feil eller mangler angrerettskjema tjenesten 9. Tjenesten leveres via angrerettskjema ethernet.

StayOns samlede erstatningsansvar er begrenset til abonnementsavgift for angjeldende periode, med mindre tapet skyldes grov uaktsomhet fra StayOns side. Kunden henter og installerer utstyret selv, hvis ikke annet er avtalt. Tvister om internettaksess kan, iht. Kundens rettigheter og plikter 5.

Angrerettskjema

Angrerettskjema grov uaktsomhet er erstatning begrenset oppad til NOK Utstyret installeres av Angrerettskjema selv, hvis ikke annet er avtalt. Kunden kan ikke overdra leiet angrerettskjema til andre med mindre StayOn skriftlig har bekreftet at slik overdragelse angrerettskjema skje.

For Partnere Bli Partner? Vi presiserer at alle data til enhver tid er kundens eiendom. Kunden angrerettskjema gi andre i sin husstand tilgang til sitt abonnement. StayOn kan foreta kredittvurdering av alle nye abonnenter.